Ruszył I etap rozbudowy szkoły

We wrześniu 2013 roku rozpoczęliśmy I etap rozbudowy budynku Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach.

Dotychczasowe wydarzenia, znaki, jakie ciągle otrzymujemy, świadomość, iż Boża Opatrzność czuwa nad nami od pierwszego zamysłu dotyczącego powołania do istnienia szkoły katolickiej, jak też modlitwa wielu ludzi za szkołę, dodają odwagi i budzą nadzieję, że zamierzony cel uda się osiągnąć.
Nie dysponujemy na dzień dzisiejszy sumą, która pozwoli sfinalizować inwestycję. Dlatego liczymy na Państwa wsparcie. Dziękujemy za wielkie zaangażowanie  ludzi dobrej woli w tworzeniu Bożego dzieła, ufamy i wierzymy, iż inwestycja ma głęboki sens.