Wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę budowę szkoły

W obecności władz kościelnych i państwowych 25 czerwca 2020 r. dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki znajdującej się przy ul. Sokołowskiej 172 w Siedlcach. Wydarzenie połączone zostało z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 w szkole katolickiej.

Wśród dostojnych gości zaangażowanych w rozbudowę szkoły znaleźli się Ks. Bp dr Kazimierz Gurda, Ks. Bp Grzegorz Suchodolski, Marcin i Liliana Konopkowie – Fundacja Nasza Szkoła, Bożena Kosieradzka – Pracownia Architektoniczna K2, Mirosław Burta – Inspektor nadzoru, Stanisław Przesmycki – właściciel zakładu Zeltech realizującego budowę, Karol Przesmycki – kierownik budowy, Grażyna Krycka – przewodnicząca Rady Rodziców KSP oraz Ks. Marcin Olek – Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych miasta Siedlce Pani Katarzyna Wawryniuk oraz oświatowych, a także reprezentanci Samorządu Uczniowskiego.

Wydarzenie było okazją do prezentacji stanu rozbudowy obiektu jak i podziękowania wszystkim zaangażowanym w rozbudowę części dydaktycznej Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Akt erekcyjny wraz z kamieniem z domu ks. Jerzego Popiełuszki wmurowano w frontowej ścianie budynku od ul. Sokołowskiej.