Katolickie Liceum Ogólnokształcące

Pamięcią sięgamy do czasów sprzed epidemii, gdy uczniowie chodzili na zajęcia stacjonarne. Zostawiamy kilka zdjęć z lekcji w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach, które rozbudowane zostało dzięki współfinansowaniu przez Fundację Nasza Szkoła.

Szkoła prezentuje wysoki poziom dydaktyczny i duchowy. Każda pracownia wyposażona jest w komputer, projektor multimedialny, profesjonalne nagłośnienie, kalkulatory graficzne, wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, 11 pracowni (na 16) posiada tablice interaktywne; 4 pracownie mają vizualizery; posiadamy nowoczesne laboratorium językowe oraz dwie pracownie komputerowe.

Szkoła znajduje się na trzecim miejscu w rankingu najlepszych Liceów w Siedlcach. Proponuje nauczanie dwujęzyczne z dwujęzyczną maturą. Jest to jedyna taka szkołą w Siedlcach, której absolwenci przystąpili, z sukcesem, do matury dwujęzycznej z matematyki i biologii.

Uczniowie biorą udział w ogólnopolskich konkursach m.in. Kangur, FOX, Lwiątko i olimpiadach przedmiotowych, odnoszą sukcesy w Ogólnopolskich Konkursach Wiedzy Biblijnej, zdobywając indeksy na KUL i UKSW.

I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach z założenia przyjmuje chrześcijańską wizję świata i hierarchię wartości, co wyraża się w wypracowanym przez szkołę specjalnym programie wychowawczym. Koncepcja pracy naszej szkoły opiera się na słowach św. Jana Pawła II: „Aby człowiek coraz bardziej stawał się człowiekiem!”. W szkole przyjmuje się wizję człowieka w oparciu o chrześcijański system wartości: Bóg, Ojczyzna, prawda, wolność, odpowiedzialność.

Niedaleko szkoły jest możliwość mieszkania w bursie im. Stanisława Kostki.