Rozbudowa Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach

Od 2020 r. Katolicka Szkoła Podstawowa jest w stanie rozbudowy. Po kilku latach przygotowań projektowych powstaje nowa część, która wzbogaca szkołę o kolejne sale dydaktyczne, szatnie, kaplicę i zaplecze administracyjne.

Na obecnym etapie prac, budowa jest w stanie surowym otwartym. Po planowej przerwie technicznej na wiosnę zostaną wznowione prace budowlane – zamontowane zostaną okna, drzwi, rozpoczną się prace wewnątrz budynku.

Chcielibyśmy prosić Cię o wsparcie dla tego ważnego dzieła jakim jest budowa szkoły, w której będą kształcone dzieci w duchu katolickim. Prosimy o wsparcie duchowe poprzez modlitwę lub przez wsparcie materialne – przekazując 1% na rzecz Fundacji Nasza Szkoła (KRS 0000147428) lub wpłacając darowiznę.

[FMP]

Szkoła została założona i jest prowadzona przez Diecezję Siedlecką przy wsparciu Fundacji Nasza Szkoła. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich, głoszonych przez Kościół katolicki. Szkole patronuje męczennik w obronie wiary bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. Zasadą funkcjonowania są działania wychowawcze i profilaktyka we współpracy z rodziną. Szkoła stara się wzmocnić jej działania wychowawcze.