Pierwszy punkt orszakowy
Drugi punkt orszakowy
Trzeci punkt orszakowy
Czwarty punkt orszakowy
Wyślij swoje zdjęcie konkursowe

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nad swoim stadem

Ewangelia św. Łukasza 2, 8

Orszak Trzech Króli

PASTERZE

Pasterze wiernie czuwali przy swoich trzodach podczas nocy narodzenia. Strzegąc w polu bydła, wypełniali swój obowiązek. Bóg pasterzom powierzył „radość wielką”, o której mieli zaświadczyć przed całym ludem. Ich ciężka praca została zauważona i doceniona. Historia Bożego Narodzenia przypomina nam, że trzeba należycie wykonywać swoją pracę. Pasterze dołączają do ORSZAKU TRZECH KRÓLI ucząc nas wypełniania obowiązków, rzetelnej pracy i radości.

Orszak Trzech Króli

POLE PASTERZY
Na terenie miasta Bajt Sahur, w Judei, 8 km na południe od Jerozolimy, znajdują się dwa sanktuaria chrześcijańskie upamiętniające obecność pasterzy wezwanych przez anioła w noc Bożego Narodzenia: starsze Detr er- Rawat pod opieką mnichów prawosławnych i Sijar al.-Ghanam, pod opieką franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej. Lokalna tradycja nazywa to miejsce „Polem Pasterzy”.

Widzisz, jak pasterze idą pospiesznie, nikt bowiem nie szuka Jezusa leniwie. Musieli pójść natychmiast, nie zwlekając. My nie uważamy Bożych praw za pierwszoplanowe, jesteśmy skłonni odłożyć je na później. Zajmujemy się tym, co wydaje się pilne. (…) Pośpiech Pasterzy przypomina, że Bogu należy się pierwszeństwo.

Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli

TRZEJ MĘDRCY

Jezus przyszedł na świat jako Zbawiciel każdego człowieka. Trzej Królowie są przedstawicielami pogańskiego świata. Przebyli daleką drogę ponad 1000 km, aby oddać hołd Zbawicielowi i złożyć swe dary.
Jak mędrcy, którzy przybyli, by oddać pokłon Jezusowi, tak i ty możesz to teraz zrobić. Wejdź do Katedry przed Najświętszy Sakrament.
Oni oddali Mirrę, Kadzidło i złoto. Ty co oddasz Jezusowi?

ZŁOTO
jest znanym od tysięcy lat drogocennym i poszukiwanym metalem szlachetnym używanym do bicia monet oraz
ozdób. Największy na świecie blok złota ma masę 250 kg i znajduje się w Muzeum Złota w Japonii. Ze złota można wytwarzać
nici używane do haftu. Złoto było darem czystego serca.

KADZIDŁO
to żywica z rzadkich drzew kadzidłowca zmieszana z wonnymi ziołami. Dym z kadzideł w świątyniach jest symbolem modlitwy wznoszonej do Boga. Kadzidło oznacza Mesjasza, wskazuje na Jego boskość i najwyższe kapłaństwo, wyraża siłę modlitwy i symbolizuje dobre słowa.

MIRRA
to drogocenny balsam wyrabiany w Arabii z olejków balsamowca. W czasach Jezusa namaszczano nim ciała zmarłych. Mirra
symbolizuje Człowieczeństwo Chrystusa, wskazuje tajemnicę śmierci, jest wyrazem umartwienia ciała i oznacza nasze dobre czyny.

Kiedy już wraz z ORSZAKIEM TRZECH KRÓLI złożyliśmy pokłon Jezusowi w Stajence, zanim wrócimy do naszych domów, spójrzmy jeszcze raz na Maryję i Józefa. Uczmy się od Świętej Rodziny pokory, ubóstwa i wdzięczności za to, że Bóg dał nam Jezusa, uczmy się od Nich Miłości. I tak jak Trzej Mędrcy, którzy „inną drogą udali się do swojej ojczyzny” (Mt 2,12) tak i my powracajmy do naszej Ojczyzny, naszych miejsc pracy, naszych rodzin, inną drogą, drogą Miłości, radości i pokoju.

ZADANIE ORSZAKOWE

W drodze do następnego punktu orszakowego zaśpiewaj kolędę „Wśród nocnej ciszy”

Wyślij swoje zdjęcie konkursowe