PRZEKAŻ 1% PODATKU NA KATOLICKIE PLACÓWKI OŚWIATOWE I DZIEŁA EWANGELIZACYJNE

Fundacja Nasza Szkoła posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku dochodowego.

Przekazanie 1% podatku to dosłownie chwila, a dokonać tego może każda osoba płacąca podatek dochodowy od osób fizycznych, dla wybranej przez siebie organizacji. Aby przekazać 1% należy wskazać poprzez podanie numeru KRS wybraną organizację pożytku publicznego.

Działa to tak, że osoba płacąca podatki i rozliczająca się z Urzędem Skarbowym za pomocą PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 wpisuje w odpowiedniej rubryce równowartość 1% należnego podatku dochodowego, obok dokładną nazwę OPP oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wpis KRS do PIT

Zachęcamy do przekazania 1 % podatku poprzez autorski program AsystentPIT, którego fundacja jest właścicielem. Program AsystentPIT to bezpieczne narzędzie opracowane na bazie ponad dwudziestoletniego doświadczenia autorów programu.  

Pobierz program AsystentPIT
Druk dla Emerytów i Rencistów

Już dziś możesz rozliczyć swój podatek.

Marcin Konopka

Marcin Konopka

Prezes
Fundacja Nasza Szkoła

SPRAWDŹ NASZĄ ORGANIZACJĘ

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresami:

https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/
http://pozytek.ngo.pl/

Program AsystentPIT wspiera także działalność innych fundacji i stowarzyszeń:

WPŁAĆ DATEK NA REALIZACJĘ CELÓW FUNDACJI

DAR SERCA DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA ZAWSZE JEST WYNAGRADZANY

PRZEKAŻ DATEK