DANE KONTAKTOWE

Fundacja Nasza Szkoła

ul. Sokołowska 172
08-119 Siedlce
tel: 535 448 851
e-mail: biuro@fundacjanaszaszkola.pl
https://fundacjanaszaszkola.pl

KRS: 0000147428
NIP: 821-23-11-045
REGON: 712498144
konto: Bank Spółdzielczy w Siedlcach
05 9194 0007 0024 6365 2000 0010

Menadżer Fundacji: Michał Osiej
E-mail: michal.osiej@fundacjanaszaszkola.pl

Zarząd Fundacji Nasza Szkoła

Marcin Konopka
Marcin Konopka
Prezes Zarządu
Cezary Wielgórski
Cezary Wielgórski
Wiceprezes
Liliana Konopka
Liliana Konopka
Członek Zarządu
Krzysztof Mitelski
Krzysztof Mitelski
Członek Zarządu
Michał Osiej
Michał Osiej
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Agata Zielińska
Agata Zielińska
Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Piotrowski
Sławomir Piotrowski
Członek Rady Nadzorczej
Szymon Wydra
Szymon Wydra
Członek Rady Nadzorczej

Wyślij e-mail

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Nasza Szkoła wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000147428.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat liczone od daty złożenia ostatniego zamówienia.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
  Administrator danych Fundacja Nasza Szkoła
  Informacje dotyczące cookies oraz ochrony danych osobowych
  Regulamin strony internetowej www.fundacjanaszaszkola.pl

  Mailing w Fundacji Nasza Szkoła wspiera

  Logotyp do pobrania

  Fundacja Nasza Szkoła Logo
  Format jpg
  Format png
  Format pdf