Do czego służy Asystent PIT?

Program do rozliczania podatku Asystent PIT to łatwe narzędzie do wypełnienia i elektronicznego wysłania deklaracji podatkowej za rok 2021.

Dlaczego Asystent PIT?

 • Proste wypełnianie PIT bez znajomości formularzy i przepisów
 • Wydruk złożonej deklaracji i Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO)
 • Zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi
 • Sam dokonuje obliczeń
 • Wyczulony na błędy

Aktualnie program Asystent PIT jest w przygotowaniu. Przewidziany czas udostępnienia Programu to początek lutego 2022 roku.

PROGRAM W PRZYGOTOWANIU

Do czego służy Asystent PIT?

Program do rozliczania podatku Asystent PIT to łatwe narzędzie do wypełnienia i elektronicznego wysłania deklaracji podatkowej za rok 2018

Dlaczego Asystent PIT?

 • Proste wypełnianie PIT bez znajomości formularzy i przepisów
 • Wydruk złożonej deklaracji i Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO)
 • Zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi
 • Sam dokonuje obliczeń
 • Wyczulony na błędy
POBIERZ PROGRAM

Co zawiera Asystent PIT?

Program do rozliczania podatku Asystent PIT jest bezpłatny dla osób rozliczających własne zeznania roczne PIT lub zeznania osób bliskich.

Bezpłatna licencja pozwala na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy w rozliczaniu rocznych zeznań PIT.

Jakiego jeszcze nie było! Odpowiedz na kilka prostych pytań i daj się poprowadzić kreatorowi zeznań podatkowych w programie Asystent PIT.

Mamy rok 2020. Nie musisz zawracać sobie głowy przepisami, regulacjami i formularzami. Pozwól, niech Asystent zrobi to za Ciebie!

Nasz kreator pokrywa wszystkie możliwości rozliczania się jako pracownik, bezrobotny, a także jako właściciel firmy. Do wyboru rozliczenie wspólne z małżonkiem lub samodzielne. Kontrola wypełnianych pól i natychmiastowa reakcja na błędy.

Nie wypełniaj formularzy, teraz masz do tego Asystenta!

Wystarczy, że znasz miasto lub dzielnicę, w której chcesz rozliczyć swój podatek, resztę danych program podstawi za Ciebie!

Program Asystent PIT posiada ogólnopolską bazę urzędów skarbowych wraz z ich dokładnym adresem oraz numerami rachunków bankowych (do zapłaty np. daniny solidarnościowej wynikającej z deklaracji DSF-1). Program podpowiada numer mikrorachunku podatkowego w przypadku wystąpienia kwoty do zapłaty na zeznaniu.

Pamiętasz, jak ostatnio ręcznie wypełniałeś deklarację do urzędu skarbowego? Wszyscy znamy dziesiątki rubryk i powielanie w nich informacji o mieście, gminie, powiecie i województwie.

Asystent PIT w swojej bazie danych ma zaimplementowane gotowe dane województw, powiatów i gmin.

Program Asystent PIT nie pozwoli Ci odliczyć więcej niż pozwalają przepisy.

Intuicyjny kreator zeznania podatkowego na formularzu PIT sam poprowadzi Cię przez zawiłości przepisów podatkowych – nie musisz się znać i wiedzieć, jakie odliczenie lub ulga Ci przysługuje.

Wystarczy, że w toku wypełniania deklaracji będziesz odpowiadał na proste pytania.

Cierpliwy i wyrozumiały urzędnik? Nawet jeśli istnieje, nie musisz go już szukać.

Asystent PIT posiada mnóstwo objaśnień i wskazówek do wypełnianych pól formularza. W miejscach, gdzie należy wpisać informacje samodzielnie, zawsze możesz liczyć na rzetelne wyjaśnienia pól formularza.

A gdybyś nie chciał ufać nam na słowo, sprawdź aktualne regulacje prawne.

W programie zawarte są odnośniki do wiarygodnych źródeł, w których znajdziesz regulacje prawne dotyczące konkretnego zagadnienia.

Zrzuty ekranu

Album POLSKA URODA NATURY

Do kiedy rozliczyć PIT za rok 2021?

Termin składania PIT-ów uzależniany jest od tego, jaki formularz będziemy składać

Dla większości podatników zatrudnionych w różnych firmach, przedsiębiorstwach czy organizacjach, a także zleceniobiorców za których zaliczki na podatek oblicza i odprowadza płatnik, zastosowanie ma PIT-37. Aby go wypełnić niezbędny jest PIT-11, który pracodawca ma obowiązek dostarczyć nam do 28 lutego 2021 roku.

Do 1 lutego 2021 roku (stosownie do postanowień Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy):

 • PIT-16A (karta podatkowa)
 • PIT-19A (duchowni)

Od 15 lutego do 1 marca 2021 roku (stosownie do postanowień Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy):

 • PIT-28 (ryczałt)

Do 30 kwietnia 2021 roku:

 • PIT-OP (oświadczenie emeryta / rencisty o przekazaniu 1% podatku dla OPP)
 • DSF-1 (danina solidarnościowa)

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 roku:

 • PIT-37 (m.in. pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci i renciści)
 • PIT-36 (pozarolnicza działalność gospodarcza oraz działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, doliczanie dochodów małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz dochody od których płatnik nie miał obowiązku pobierania podatku, obniżenie dochodów o straty z lat ubiegłych)
 • PIT-36L (pozarolnicza działalność gospodarcza i działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym)
 • PIT-38 (papiery wartościowe lub udziały w spółkach)
 • PIT-39 (nieruchomości)

Do 30 września 2021 roku:

 • PIT-CFC (dochód z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należny podatek dochodowy od osób fizycznych)
PROGRAM W PRZYGOTOWANIU
Pit 37 rozliczenie
Pit 36 rozliczenie
PIT-11 2020

Jak rozliczyć PIT za 2021 r.?

Dawniej:

Standardowo, zeznanie podatkowe za rok 2020 należy wypełnić na dedykowanym formularzu z urzędu skarbowego. Na podstawie dokumentu otrzymanego od pracodawcy, gdzie wymienione są przychody i zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, należy dokładnie obliczyć, wpisać, sprawdzić i uważać, aby nie popełnić błędu. Następnie wypełniony formularz należy złożyć w urzędzie skarbowym, w którym się rozliczamy. Jakiekolwiek nieścisłości związane z ręcznym wypełnieniem deklaracji skutkują wezwaniem do urzędu skarbowego i wyjaśnieniami lub korektą zeznania.

Teraz:

Możesz uniknąć drogi pod górę. Wypełnij zeznanie z Asystentem, który wybierze odpowiedni formularz, skoryguje błędy i zapewni poprawne wypełnienie deklaracji. Następnie wyśle Twoje zeznanie do urzędu przez Internet!

Kreator Asystenta poprowadzi Cię przez cały proces. Wystarczy, że będziesz podążał za instrukcjami.
PROGRAM W PRZYGOTOWANIU

Komu pomagamy?

My proponujemy, Ty decydujesz.

Wpisz DOWOLNY KRS lub wybierz jedną z proponowanych fundacji. Program NIE wymusza wyboru spośród podanych OPP.

Jesteśmy Non-Profit

Pomagamy w edukacji

Asystent PIT jest produktem Fundacji Nasza Szkoła

Fundacja Nasza Szkoła logo
Zobacz co robimy

Wiarygodny program

 • Ponad 20 lat tworzenia programów do PIT

 • Wyjaśnienia do pól formularzy

 • Odnośniki do aktualnych aktów prawnych

 • Całkowicie wolny od wirusów – zobacz wynik skanowania.

Chcesz złożyć korektę PIT za 2019 r?

Skorzystaj z intuicyjnego kreatora zeznania podatkowego w programie Asystent PIT 2019.

Wersja 2019 – Windows:

PROGRAM W PRZYGOTOWANIU