Projekty Fundacji Nasza Szkoła

Projekty Fundacji Nasza Szkoła wspierają działalność katolickich placówek oświatowo-wychowawczych oraz wspierają wydarzenia mające na celu promocję wartości narodowych i chrześcijańskich.

Katolickie przedszkola
Katolickie przedszkola
Katolicka Szkoła Podstawowa
Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Dzieła Kultury Chrześcijańskiej
Dzieła kultury chrześcijańskiej