KRS Fundacji

0000147428

Wpłać darowiznę

WPŁAĆ DAROWIZNĘ

Rozlicz PIT przy pomocy programu PITy 2023 Asystent

RAZEM ZADBAJMY O PRZYSZŁOŚĆ
FUNDACJA NASZA SZKOŁA
Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%:
Wsparcie kształcenia i wychowania dzieci
KRS: 0000147428

POBIERZ PROGRAM PITY

1.5 procent Twojego Podatku wspiera bezpośrednio ponad 300 uczniów poprzez finansowanie wszystkich wydatków pozwalających normalnie funkcjonować szkole.
Nasza strona internetowa: www.fundacjanaszaszkola.pl

Cele działania naszej Fundacji

 • Tworzenie lub pomoc w tworzeniu placówek oświatowych, rozumianych jako, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i licea ogólnokształcące, zwanych dalej
  Szkołą.

 • Utrzymanie lub pomoc w utrzymaniu Szkoły.

 • Finansowanie budowy, rozbudowy i zakupu wyposażenia lub pomoc w budowie, rozbudowie i wyposażeniu budynku Szkoły wraz z zapleczem sportowym.

 • Dofinansowanie wszelkich inwestycji i remontów budynku Szkoły.

 • Zapewnienie środków finansowych na działalność i rozwój Szkoły.

 • Wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej Szkoły, w tym finansowanie zakupu pomocy naukowych i szkolnych.

 • Wspieranie działalności innych podmiotów, a w szczególności wskazanych przez Zarząd lub Radę Fundacji.

 • Wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i szerzenie kultury chrześcijańskiej.

 • Upowszechnianie sportu, kultury i sztuki.

 • Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

Dane naszej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Dziękujemy za każdy życzliwy gest

Nieważne jakie kto ma zarobki, najważniejsze są chęci wsparcia pięknego dzieła.
Każde 1,5% podatku buduje przyszłość nowych pokoleń poprzez zapewnienie
funkcjonowania szkole. W imieniu dzieci i ich rodziców z serca dziękujemy!

Od 2011 r. uczymy i wychowujemy dzieci w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi. Kto myśli na rok do
przodu – sieje zboże, na 10 lat – sadzi las, daleko w przyszłość – kształci i wychowuje dzieci
i młodzież. 1.5% to podstawa naszego funkcjonowania.

TWOJE 1.5% CZYNI WIELE DOBRA:

Uczymy dzieci
i młodzież

Wychowujemy przyszłe
pokolenia w oparciu
o wartości

Budujemy
i remontujemy budynki
dzieł dobroczynnych

Finansujemy wydarzenia
kultywujące kulturę
chrześcijańską