Dzięki Tobie istnieje Fundacja Nasza Szkoła

Wspomóż dalszą działalność i rozwój Fundacji Nasza Szkoła, która wspiera Katolicką Szkołę Podstawową im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i inne katolickie placówki oświatowe. Przekazując 1% podatku na fundację pomagasz w edukacji dzieci.

Dane, które należy podać w formularzu PIT:

KRS: 0000147428

Zachęcamy do przekazania 1% swojego podatku podczas rozliczenia PIT za rok 2019 przy użyciu programu Asystent PIT.

Do dyspozycji mają Państwo również inne programy do wygodnego rozliczenia podatku:

AsystentPIT
IPS PITY

Pieniądze z 1% przeznaczamy na:

Fundacja Nasza Szkoła jest organizacją, która powołała i utworzyła niepubliczną katolicką szkołę podstawową, wspiera wszechstronnie edukację oraz  buduje tożsamość młodych katolików.  Działa pod patronatem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.Szkoła istnieje od 2011 roku, ma statut niepubliczny, a czesne za każde dziecko pokrywa w całości Fundacja Nasza Szkoła. Dbamy o wysoki poziom nauczania oraz nowoczesne wyposażenie szkoły, a jednocześnie kształtujemy rozwój duchowy naszych dzieci i naszej młodzieży w duchu katolickim. Naszym przesłaniem są słowa: „Bóg – Honor – Ojczyzna”,  które uważamy za fundamentalne w procesie rozwoju młodego pokolenia. Jesteśmy przekonani, że warto inwestować w nasze dzieci i przekazywać im dobre wartości w jakich będą wzrastać. www.kspig.pl

Ostatnia zmiana reformy edukacyjnej, która zniosła Gimnazja wpłynęła również na szkoły średnie. Tak jak dawniej, licea ogólnokształcące będą kształcić jednocześnie 4 roczniki(zamiast 3 jak było wcześniej). Taka zmiana wiąże się z koniecznością dostosowania placówek edukacyjnych do zwiększonej liczby uczniów.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach podjęło inicjatywę rozbudowy o dodatkowe skrzydło. Tą wielką inwestywę aktualnie wspiera Fundacja Nasza Szkoła z pozyskanych środków przez 1%.  Budowana część dydaktyczna szkoły w tym sześć pracowni- dwie tematyczne: laboratorium chemiczne i fizyczne, oraz szkolan kaplica planowo oddana będzie do użytku na kolejny rok szkolny 2019/20.

 www.klosiedlce.pl

Fundacja Nasza Szkoła wspiera edukację dzieci i młodzieży budując i wspierając katolickie szkoły i przedszkola także na terenie naszej diecezji.

Aktualnie realizowane są następujące dzieła:

  • Budowę katolickiego przedszkola przy parafii Bł. Męczenników Podlaskich w Siedlcach

Przedszkole katolickie Siedlce

  • Rozbudowa I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Rodziny w Siedlcach

Rozbudowa Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

  • Budowa katolickiego przedszkola w Białej Podlaskiej

Fundacja Nasza Szkoła wspiera także Katolicką Szkołę Podstawową im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach.

Organizujemy również imprezy o charakterze religijnym dla lokalnej społeczności, tj.: Orszak Trzech Króli – 6 stycznia w święto Trzech Króli, Koncert Uwielbieniowy – Siedlce dla Jezusa oraz wspieramy Wydarzenie STADION MŁODYCH.  W ten sposób pragniemy dzielić się naszą tradycją, a przed wszystkim wiarą.

Dzięki Państwa wsparciu poprzez 1% podatku możemy realizować założone cele statutowe Fundacji Nasza Szkoła.

Za każdą przekazaną złotówkę z góry dziękujemy.