Katolicka Szkoła Podstawowa

Nasza szkoła gwarantuje wysoki poziom nauczania oraz szeroką paletę zajęć dodatkowych. Ich atutem są małe klasy, liczące do 16 uczniów.  Sprzyja to indywidualizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego, zapobiega anonimowości. Nasi uczniowie czują się bezpiecznie dzięki otoczeniu ich dobrą opieką i stworzeniu rodzinnego klimatu, a także umożliwiając im naukę w dobrych warunkach.  Nauczyciele zwracają szczególną uwagę na aspekt wychowawczy i oparcie go na stabilnym systemie wartości, wyrastającym  z Ewangelii. W KSP podstawowym warunkiem podejmowanych działań jest ścisła współpraca rodziców i nauczycieli. Aktywnie uczestniczą oni w procesie dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym, korzystają z konferencji, warsztatów, dni skupienia i rekolekcji. Dzięki temu rozwija się nie tylko dziecko, ale cała rodzina – rodzice, rodzeństwo.
Dzięki refundacji czesnego przez fundację do szkoły mogą uczęszczać uczniowie, których rodziców nie byłoby stać na kształcenie dziecka w innej placówce niepublicznej.

Katolicka Szkoła Podstawowa
Strona Katolickiej Szkoły Podstawowej

Walory szkoły

Wychodzimy z założenia, że pierwszym i niezastąpionym miejscem wychowania dziecka jest rodzina. Szkoła pomaga i towarzyszy rodzicom w realizacji tego zadania. Chcemy, by Nasza Szkoła była wspólnotą nauczycieli i rodzin troszczących się o wychowanie i naukę dzieci.

Liczebność

klasy do 16 uczniów

Wyśmienity

kontakt z nauczycielem

Edukacja

spersonalizowana

Indywidualne

podejście do ucznia

Pewność

o rozwoju dziecka

Gwarancja

nieustannej edukacji ucznia

Bezpieczna

dla dziecka

Dbamy

o zdrowie i życie dziecka

Bezpłatna

Dostępna dla wszystkich

Czesne

nie stanowi przeszkody dla mniej zamożnych

Katolicki

System wartości

Uczymy

szacunku do życia, moralności i  drugiego człowieka

Nowoczesne

formy nauczania

Pracownia

komputerowa, zajęcia pozalekcyjne zapewnią dynamiczny rozwój

Pro-eko

dbając o świat

Świat

jako dzieło Boga Stwórcy i środowisko życia jest godzien podziwu, szacunku i troski

Wygodny

dojazd do szkoły

Autobus

przywiezie dzieci z dalszych ulic do szkoły

Wybór

Zajęć pozalekcyjnych

Zajęcia

z plastyki, muzyki, tańca, informatyki, sportu, modelarstwa, etc.