Katolickie przedszkola

Fundacja wspierała budowę Katolickiego Przedszkola przy parafii p.w. Bł. Męczenników Podlaskich w Siedlcach oraz Przedszkola im. Bł. H. Koźmińskiego działającego przy Zespole Katolickich Szkół w Białej Podlaskiej.

Od września 2019 roku siedleckie przedszkole funkcjonuje pełną parą. Przedszkole o wdzięcznej nazwie „OGRÓDEK ŚW. FRANCISZKA” powołane zostało z myślą o rodzinach, które chcą wychowywać swoje dzieci w duchu wartości i zasad chrześcijańskich. Misją przedszkola jest wychowywanie młodego człowieka w duchu głoszonej przez św. Franciszka filozofii życia i wiary. Święty Franciszek kochał piękno całego stworzenia, które było dla niego znakiem wielkiej dobroci Stwórcy wobec każdego człowieka.

Satysfakcją i radością jest dla nas widzieć jak dzieła, które wspieramy jako Fundacja rozkwitają jak „kwiaty” dosłownie i w przenośni. Czego przykładem jest m.in. Katolickie Niepubliczne Przedszkole „Ogródek św. Franciszka” w Siedlcach.

  

Katolickie Przedszkole Niepubliczne
im. Bł. H. Koźmińskiego
w Białej Podlaskiej

Katolickie Przedszkole Niepubliczne
przy parafii pw. Bł. Męczenników
Podlaskich w Siedlcach