Wspieramy Fundację Latarnia – Chrześcijański Dom „Zatoka Pereł”

Fundacja Nasza Szkoła współpracuje z wieloma organizacjami pomocowymi. Dzięki programowi PITy Asystent oraz pozyskiwanym funduszom z 1% może pomagać osobom najbardziej potrzebującym.

Jedną z organizacji współpracujących z Fundacją Nasza Szkoła jest Fundacja Latarnia – Chrześcijański Dom „Zatoka Pereł” w Woli Piotrowej. Fundacja zajmuje się pomocą resocjalizacyjną osobom bezdomnym, wykluczonym, uzależnionym, byłym więźniom i nieprzystosowanym społecznie. Do ośrodka przyjmowane są głównie kobiety i matki z dziećmi do 6 lat.

Na przełomie ostatniego roku z pozyskanych środków z 1% na organizacje pożytku publicznego zakupiono dla ośrodka rehabilitacyjnego i  postrehabilitacyjnego dla następujące środki trwałe: dwie pralki, dwie zamrażarki, lodówkę, dwa narożniki, szafkę, komodę, meble kuchennie i wyposażenie, samochód Fiat Sedici, laptop, programy do obsługi biura. Dodatkowo środki z 1% zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie ośrodków tj.: opłacenie mediów i personelu.

Serdecznie dziękujemy okazaną pomoc, która mogliśmy podzielić się z potrzebującymi. Zachęcamy do wspierania dzieł fundacji opartych o wartości chrześcijańskie.