Działalność Fundacji Nasza Szkoła, to pomoc na wielu płaszczyznach. Program PITY 2020 Asystent, który jest własnością FUNDACJI NASZA SZKOŁA wspiera z funduszy pozyskanych z 1% także Stowarzyszenie SPES zajmujące się działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi.

Do działalności SPES należy wspieranie rodzin opiekujących się w domach dziećmi w ciężkim stanie klinicznym (dzieci wymagające karmienia dojelitowego, wsparcia oddechu respiratorem, całodobowej czujności opiekunów). Rodzinom w takiej sytuacji przyznawane są stypendia, które są szansą na trwałą zmianę. Pod opieką są także osoby osierocone z niepełnosprawnością intelektualną, które otacza się szczególną opieką chroniąc przed samotnością. W tym celu przygotowany został dla nich Dom Św. Józefa, który jest alternatywą o charakterze familijnym wobec rozwiązań instytucjonalnych.

Każdego roku SPES organizuje wakacje oraz czas wolny dla osób z niepełnosprawnościami. Rodzice i wolontariusze mogą wspierać się na regularnych spotkaniach w ramach terapii zajęciowej.

Pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia SPES prowadzą także bezpłatnie doradztwo seniorom, niepełnosprawnym, ich opiekunom, żyjącym w ubóstwie, osamotnionym, nierozumiejących niejasnych przepisów. Jednocześnie na kanwie faktycznych przypadków monitorowane jest prawo i gdy zachodzi potrzeba inicjowana jest interwencja mająca na celu dostosowanie przepisów. Pomocą w tej części działalności jest bezpłatny poradnik „Twoje prawa”.

W ciągu roku Stowarzyszenie SPES pomaga bezpośrednio blisko 700 osobom. 25 rodzin otrzymuje regularną pomoc. Przez pracowników Stowarzyszenia zostało udzielone ponad półtora tysiąca porad prawnych i socjalnych.