Dekada Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach

Wydaje się jakby minęło zaledwie kilka miesięcy, a to już za nami 10 lat funkcjonowania Katolickiej Szkoły Podstawowej im. BŁ. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach. Dekada wytężonej i owocnej pracy dzieci, rodziców, wychowawców, pedagogów oraz dyrekcji szkoły. 23 października 2021 r. świętujemy z okazji 10 rocznicy powstania szkoły.

W związku z jubileuszem szkoła przygotowuje specjalny program obchodów, na który zaprasza obecnych uczniów oraz absolwentów, ich rodziny, jak i osoby współpracujące przez ostatnie lata z Katolicką Szkoła Podstawową oraz Fundacją Nasza Szkoła.

Świętowanie rozpoczniemy od dziękczynnej Mszy św., pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Gurdy w kościele św. Józefa w Siedlcach. Następnie uczniowie, rodzice i zaproszeni goście przeniosą się na teren szkoły, gdzie zostanie przedstawiona część artystyczna, pasowanie uczniów klas pierwszych, wręczenie talentów, przekazanie nagród Organu Prowadzącego i Dyrektora KSP uczniom, nauczycielom i pracownikom. Z okazji dziesięciolecia zostanie także zasadzony okolicznościowy Dąb im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Kolejnym punktem programu obchodów jubileuszowych będzie prelekcja monograficzna pana Pawła Kęski, Dyrektora Muzeum Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Na zakończenie wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w koncercie uczniów, nauczycieli i absolwentów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach.

Katolicka Szkoła Podstawowa powstała z inicjatywy członków Fundacji Nasza Szkoła powołanej w 2002 r. Ideą, która przyświecała założeniu fundacji było pozyskanie środków z 1% przeznaczonych na prowadzenie niezależnego ośrodka edukacyjnego, w którym będzie położony akcent na wychowanie oparte o wartości katolickie. Cel ten udało się zrealizować po nawiązaniu współpracy z Diecezją Siedlecką. W 2011 r. zaczęły funkcjonować Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum w Siedlcach. Obecnie szkoła nosi nazwę Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach.

W szkole uczy się 244 uczniów przy wsparciu 37 pedagogów pod czujnym okiem ks. Dyrektora Marcina Olka. Od dziesięciu lat istnienia szkoły infrastruktura placówki przechodzi obecnie trzeci etap rozbudowy. Przygotowywane się pomieszczenia na kaplicę, sale lekcyjne, szatnię, oratorium oraz aulę.

Z tej okazji przygotowaliśmy także jubileuszową, urodzinową zbiórkę, która wesprze działalność Katolickiej Szkoły Podstawowej. Facebook pokrywa za Ciebie wszystkie opłaty związane z obsługą, dlatego 100% kwoty datku zostanie przekazane bezpośrednio na rzecz organizacji non profit.

Urodzinowa zbiórka pieniędzy