Jednym z podstawowych celów statutowych Fundacji Nasza Szkoła jest działalność na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży w duchu katolickim. 

Z racji tego pomagamy także wielu placówkom oświatowym na terenie Polski. Jedną z nich jest Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe w Nowym Sączu. Stowarzyszenie prowadzi Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych, Katolickie Liceum Sztuk plastycznych, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II Stopnia.

W ostatnich latach, dzięki pozyskanym funduszom z 1%, zostało przekazane na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego 300 tys. zł. Z przekazanych środków wykonano dokumentację projektową, wykonawczą, pozwolenia i kosztorysy inwestorskie dla budynków przeznaczonych dla Zespołu Szkół Katolickich w Nowym Sączu. Jest to niezbędny etap w przygotowaniu placówki do użytku edukacyjnego.

Z funduszy pozyskanych z 1 % przez program PIT Asystent zostaną wykonane w części prace modernizacyjne i budowlane w głównej części budynku, odciążenie i zabezpieczenie pożarowe stropów, drzwi przeciwpożarowe i inne urządzenia przeciw pożarowe. Przebudowane będzie poddasze i dach z przeznaczeniem na sale ćwiczeniowe dla muzyków. Zmodernizowane zostaną piwnice, by wykorzystać je na pracownie fotograficzno-filmową, szatnię i salę dla sztuki sakralnej/kaplicy. Inne sale zostaną zaadoptowane do celów edukacyjnych. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna i grzewcza, zmodernizowana będzie wentylacja grawitacyjna oraz kotłownia.

W pawilonie pracowni plastycznych wymieniony zostanie dach oraz przygotowanie będzie poddasze do celów magazynowych liceum sztuk plastycznych wraz z klatką dostępową i przystankiem windy. Przygotowana zostanie wentylacja mechaniczna w pracowni. Przebudowana będzie instalacja elektryczna oraz sanitarna. Na zewnątrz odnowiona zostanie elewacja.

W ramach prac przewidziana jest dobudowa do budynku głównego (A) tzw. pawilonu przy murze przeznaczonego na pracownie plastyczne, w szczególności na pracownie rzeźby i technik rzeźbiarskich, w tym modelowanie, ceramikę i brąz oraz drewno i kamień, z możliwością potencjalnej nadbudowy piętra. Pawilon położony będzie wzdłuż muru z piaskowca, stylizowanego na stary średniowieczny mur miejski, który aktualnie jest w bardzo złym stanie technicznym i zagrażającym bezpieczeństwu.

Ostatecznie prace budowlane mają obejmować zagospodarowanie i przebudowę dziedzińca szkoły i zabytkowego ogrodzenia.