Fundacja Nasza Szkoła 23 października 2021 roku świętowała 10-lecia istnienia oraz Święto Patronalne Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Sanktuarium Św. Józefa w Siedlcach, której przewodniczył Biskup Pomocniczy ks. Grzegorz Suchodolski z udziałem uczniów i społeczności szkolnej oraz wszystkich przybyłych Gości. Pomimo niesprzyjającej aury pogodowej cała społeczność szkolna bezpośrednio po Eucharystii paradne przeszła do budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej. Powitanie i część artystyczna oraz pasowanie uczniów klas pierwszych z wręczeniem talentów, przekazaniem nagród Organu Prowadzącego i Dyrektora KSP uczniom, nauczycielom i pracownikom odbyło się na sali gimnastycznej w budynku szkoły.

Gościem specjalnym był pan Paweł Kęska, Dyrektor Muzeum Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie oraz świadek życia ks. Jerzego. Odbył się też koncert w wykonaniu uczniów, rodziców, nauczycieli i absolwentów KSP. Symbolicznym akcentem było zasadzenie Dębu im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na dziedzińcu szkoły, który ma przypominać o wspaniałym jubileuszu następnym pokoleniom.