Twój 1 % podatku ma znaczenie 

W tym nowym roku 2022 chcielibyśmy przybliżyć Wam nasze działania i cele, które przyświecają nam od momentu założenia Fundacji Nasza Szkoła. Po dziesięciu latach funkcjonowania Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach i wielu innych szkół które jako fundacja wsparliśmy widzimy jak pięknie wzrasta pokolenie młodych ludzi kształcących się w katolickich placówkach oświatowych. Edukacja w duchu katolickim na wysokim poziomie nauczania i w dobrych warunkach przyczynia się do budowania lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

Już dziś możesz podjąć taką decyzję wsparcia naszych działań i przekazania Fundacji Nasza Szkoła 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Każda złotówka ma znaczenia i każdy kto przekazuje nam swój 1 % podatku jest budowniczym naszych planów. W ten sposób wspólnie możemy realizować założone cele.

Zobacz kiedy i jak możesz przekazać swój 1 % podatku … ZOBACZ 

Twój Osobisty Asystent PIT

Program PIT-y Asystent 2021 bezpłatnie pomoże nam rozliczyć własny pit i wskaże nam Fundacje i Stowarzyszenia, które wspierają dobre dzieła. Ten program jest propozycją dla osób indywidualnych, biur rachunkowych, które bezpłatnie korzystając z naszego programu przekazują 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na  proponowane przez Program PIT-y Asystent 2021 organizacje.

Zobacz jakie organizacje wspieramy:

Nasza Szkoła Siedlce

powołała do istnienia Katolicką Szkołę Podstawową im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach,  wsparła budowy i rozbudowy, oraz modernizację  licznych placówek edukacyjnych na terenie kraju. Realizuje także projekty ewangelizacyjno-społeczne oraz działania w zakresie kultury i sportu.

wspiera najuboższych, wykluczonych przez społeczeństwo ludzi. Dzięki środkom z 1% zbudowała miejsca noclegowe, łaźnie, pralnie i jadłodajnie oraz pomoc doraźną w zakresie doradczym i materialnym.

wspiera ojców jako autorytet i wzór dla swojej rodziny. Rozbudowała Kluby dla Ojców w całym kraju, zorganizowała liczne warsztaty w 5 krajach, prowadzi największy w kraju portal dla ojców www.tato.net i tym samym skupia licznych sympatyków. To doskonałe narzędzie do dążenia do bycia „doskonałym” ojcem.

prowadzi różne placówki i programy oferujące kompleksowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Powołała do istnienia wspólnoty oferujące zarówno profesjonalną pomoc jak i rodzinną atmosferę.

prowadzi chrześcijański Dom „Przystań”, „Zatoka Perły” dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, organizuje liczne spotkania i warsztaty w szkołach, domach poprawczych, wychowawczych, domach dziecka, świetlicach czy klubach.

prowadzi hospicjum stacjonarne oraz domowe dla osób przewlekle chorych, obejmuje też opieką osoby starsze u kresu ich życia. Hospicjum oferuje też wsparcie poprzez terapie fizjologiczne, leczenie paliatywne, a także psychologiczne dla rodzin, które straciły bliskie osoby.

prowadzi liczne placówki, która zapewnia niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży ora dorosłym opieką całodniową, edukacyjną, rehabilitacyjną, a także daje możliwości zatrudnienia osób z różnymi niepełnosprawnościami w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

objęliśmy opieką edukacyjną i wychowawczą dzieci i młodzież w tym osoby niepełnosprawne z Polski i poza granicami naszego kraju. Prowadzi Katolicką Niepubliczną Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim oraz buduje nową placówkę edukacyjną z pełnowymiarową salą gimnastyczną dla uczniów.

wspiera działania Katolickiego Radia Podlasie i Regionalnego Portalu Informacyjnego podlasie24.pl, które swym zasięgiem dociera na całą Diecezję Siedlecką i poza jej granice. Organizuje też liczne imprezy plenerowe i wspiera inne dzieła realizowane za pomocą radia.

wszechstronne wspieranie działalności Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Wspiera indywidualnie uczniów poprzez stypendia socjalne i naukowe.

prowadzi Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego dla osób niepełnosprawnych. Oferuje pomoc stałą, rehabilitację, aktywność i zajęcia dla dzieci, osób dorosłych i osób starszych.

niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną poprzez Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek).

prowadzi liczne placówki edukacyjno-wychowawcze w tym m.in.: Niepubliczne Przedszkole „Bratek”, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Szkołę Przyspasabiającą do Pracy dla osób niepełnosprawnych oraz liczne projekty.

prowadzi Ośrodek Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością jako mieszania treningowe, wspomagane, uczące samodzielności, funkcjonowania w grupie.  Wspiera swoich podopiecznych także poprzez dodatkowe zajęcia aktywizacyjne, rehabilitacyjne czy grupowe. Aktualnie buduje kolejny obiekt do realizacji swych celów i poszerzenia działalności.

prowadzi rozkrojoną działalność na rzecz ubogich, samotnych, bezdomnych oraz dzieci młodzież. Fundacja prowadzi Punkty Samopomocy Socjalnej, udziela pomocy żywnościowej potrzebującym, udziela pomocy chorym.

prowadzi hospicjum stacjonarne, domowe oraz Poradnię Medycyny Paliatywnej. Głównym przesłaniem stowarzyszenia jest niesienie medycznej i nie medycznej opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby nowotworowej, oraz udziela wsparcia ich rodzinom.

udziela pomocy prawnej, wspiera rodzinne domy dziecka udzielając korepetycji  i zajęć dodatkowych oraz  wsparcia materialnego. Prowadzi Centrum Kubowe „Poznaj swój Talent” z którego korzystają dzieci i młodzież z wrocławskich szkół, oraz inne projekty dedykowane dla osób potrzebujących w kraju i za granicą.

prowadzi Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia i działania w kierunku obrony życia organizując „Okna Życia” na terenie Polski, programy edukacyjne w służbie zdrowia i rodziny, wydaje biuletyny informacyjne, prowadzi liczne konferencje.

prowadzi Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci, które pełni funkcję placówki leczniczej, edukacyjnej i terapeutycznej. Prowadzi szereg programów i zajęć skierowanych głownie dla dzieci niepełnosprawnych.

jest ogólnoświatowym, chrześcijańskim ruchem pracującym z młodymi ludźmi na całym świecie. Fundacja prowadzi Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży NARNIA dla dzieci i młodzieży z okolicznych podwórek oraz inne formy aktywności tj.: koncerty, show, przedstawienia teatralne, dyskusje czy wywiady.

wydaje poradniki dla rodziców, prowadzi spotkania on-line poświęcone potrzebom rozwojowym okresu dojrzewania, organizuje spotkania i warsztaty dla młodzieży, kojarzy przyszłe małżeństwa, a także Studium Katechetyczno-Teologiczne, którego celem jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechezy w parafiach oraz pogłębienia wiedzy z zakresu teologii, bioetyki, dydaktyki, psychologii, pedagogiki, nowych mediów katolickich, historii Kościoła itp.

Osoby pracujące w biurach rachunkowych chcące z nami współpracować prosimy o kontakt na adres kontakt@fundacjanaszaszkola.pl w tytule prosimy wpisać „Osobisty Doradca Podatkowy” oraz miejscowość. Warunki współpracy zostaną niedługo przygotowane i przesłane na otrzymane przez Państwa Biura zgłoszenia.

Cele Fundacji Nasza Szkoła

Każdy z nas nosi w sercu troskę wspieranie dobrych inicjatyw, niesienia dobra, udziału w czymś dobrym. Jest to naturalna potrzeba człowieka, wypływająca z naszych doświadczeń, czy pragnień. Tą dobrą stronę naszego człowieczeństwa możemy realizować przez dążenie do realizacji celów Fundacji Nasza Szkoła lub innych wartościowych działań, które realizują już tysiące fundacji i stowarzyszeń w naszym kraju. Ważne jest, aby wybrać taki cel, który jest najbliższy naszemu sercu.  Zakładając Fundację Nasza Szkoła grupa kilku rodzin z Parafii pw. Św. Stanisława w Siedlcach zapragnęła, stworzenia takiego miejsca przyjaznego dla swoich dzieci – szkoły, która w poszanowaniu wartość katolickich będzie środowiskiem do wzrastania młodego pokolenia. To właśnie te początkowe lata wychowania i edukacji zaczynając od rodziny mają największy wpływ na młode pokolenie, które w przyszłości będzie naszą dumą i świadectwem naszych starań i dążeń.  Tak rozumiana edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży  powinna być przez nas wszystkich postrzegana jako zdanie i wyzwanie, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajdujemy. Wspieranie działań Fundacji Nasza Szkoła to Twój wkład w budowanie lepszej przyszłości dla każdego za nas.

Zobacz jakie cele Fundacja Nasz Szkoła realizuje i jakie Projekty wspiera… ZOBACZ

Przekaż 1% na Fundację Nasza Szkoła także poprzez ogólnopolski program e-pity