KLIKNIJ I DOŁĄCZ DO GRONA MECENASÓW

Pomóż nam spełnić misję kształcenia i wychowania młodych pokoleń! Od 2011 roku uczymy i wychowujemy dzieci w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi. Kto myśli na rok do przodu – sieje zboże, na 10 lat – sadzi las, daleko w przyszłość – kształci i wychowuje dzieci i młodzież.

Zostań 1 z 30 Mecenasów, czyli Darczyńców, którzy przekazują 8 zł dziennie (250zł/mc) i pomagają z Fundacją Nasza Szkoła kształcić i wychowywać dzieci, które mają trudniejszy start. Ta kwota pozwala pokryć wydatki związane z kształceniem 1 ucznia naszej szkoły.

 

Mecenat Szkolny

Przyczyną wielu problemów społecznych jest życie pozbawione wartości. Nasza Fundacja, która wspiera zarówno edukację i wychowanie na poziomie przedszkolnym, szkolnym i licealnym jest idealną odpowiedzią na te wyzwania. Dlatego Fundacja Nasza Szkoła wspiera i angażuje dzieci, rodziców i całe rodziny. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej oraz najlepszym i sprawdzonym metodom wychowawczym, dzieci kształtowane są na wspaniałych przyszłych obywateli naszego kraju. Nie wszystkie dzieci mają jednak równe szanse. W naszej szkole jest około 30 dzieci, które potrzebują dofinansowania. Robimy wszystko, aby znaleźć dla nich Mecenasów.

Dlaczego to robimy?

Naszym marzeniem jest wykształcenie jak największego grona absolwentów, którzy będą ludźmi uczciwymi, rzetelnymi, żyjącymi zgodnie z wartościami, a przy tym zaangażowanymi w rozwój naszego społeczeństwa pod względem duchowym, społecznym i gospodarczym. Dlaczego? Aby w Polsce mieszkało jak najwięcej ludzi, dla których słowa Bóg, Honor i Ojczyzna są dewizą życia.

Chcemy, aby nasze działania przyczyniły się do kształtowania przyszłej elity naszego kraju – ludzi, którzy są odpowiedzialni i kierują się dobrem wspólnym. Będą to przyszli liderzy i inicjatorzy wielu szlachetnych inicjatyw. Gotowi odpowiedzieć zawsze na wyzwania, z którymi zmaga się współczesny świat.

Każdy z etapów ich kształcenia to wymagające wyzwanie, także finansowe. Z Twoim wsparciem będzie nam znacznie łatwiej realizować tą wielką Misję.

Lepiej zapobiegać niż walczyć ze skutkami

Nasza misja to najlepsze rozwiązanie na wiele problemów społecznych. Zapobiegamy takim tragediom jak:

· przestępczość wśród nieletnich,

· uzależnienia i rozwiązłość,

· trudności z nauką,

· brak sensu życia i depresja,

· brak poczucia odpowiedzialności i niesamodzielność,

· hedonistyczny styl życia,

· nieumiejętność odnalezienia się na rynku pracy w życiu dorosłym.

 

KAŻDE DZIECKO POWINNO MIEĆ MOŻLIWOŚĆ NAUKI W NASZEJ SZKOLE, dlatego właśnie Mecenat Szkolny, który wyrównuje szanse i wspiera rodziny, które mają trudniej w zapewnieniu swoim dzieciom odpowiednich warunków.

Nasza misja to pomoc nie tylko dzieciom, ale również rodzicom. Inicjujemy i organizujemy szereg wydarzeń, które mają pomóc im w wychowywaniu swoich pociech poza murami szkoły, np. poprzez wspólne spektakle, warsztaty, fora i konferencje wychowawcze.

O tym, jak ważna jest misja Fundacji Nasza Szkoła wiedzą nie tylko rodzice, ale również dziadkowie i lokalna społeczność. Doświadczają jak pozytywnie działalność szkoły wpływa na ich rodziny i otoczenie.

Fundacja Nasza Szkoła to nie tylko wsparcie w kształceniu i wychowywaniu przyszłych pokoleń. Dzięki hojności naszych Darczyńców pomogliśmy i nadal będziemy pomagać takim dziełom jak:

 

1. Budowa i modernizacja dzieł dobroczynnych

2. Finansowanie wydarzeń kultywujących kulturę chrześcijańską

3. Wsparcie opieki nad niepełnosprawnymi

4. Wsparcie osób bezdomnych

 

Pomoc uzyskują takie organizacje jak:

·      Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny BRAMA

·      Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek”

·      Fundacja „Czyste Serca”

·      Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

·      Tato.Net

·      Fundacja Pomocy Dzieciom

·      Fundacja Świętego Barnaby

·      Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek

·      Hospicjum Królowej Apostołów

·      Fundacja Kairos

·      Fundacja Latarnia

·      Fundacja Młodzież dla Chrystusa – Polska

·      Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe

·      Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk”

·      Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem”

·      Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych „Spes”

·      Stowarzyszenie Żyj dla Innych

·      Stowarzyszenie św. Celestyna

·      Zespół Folklorystyczny „Lazurki”

·      Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia

·      Hospicjum św. Łazarza

 

 

Otrzymujemy bardzo pozytywne opinie jakie szkoła wywiera na setki dzieci, które w najważniejszym dla nich czasie – mają silne wsparcie wśród zaangażowanych nauczycieli.

Regularnie napływają do nas wyrazy wdzięczności i budujące słowa, które potwierdzają, że droga, którą wybraliśmy była słusznym wyborem.

Oto przykładowe wydarzenia i inicjatywy, które często organizowane są w szkole:

 

>> Program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych

>> Wsparcie pedagogiczno – psychologiczne uczniów

>> Zajęcia kulinarno-krawieckie

>> Akcja Dzieci Dzieciom

>> Spotkania formacyjne dla rodziców

>> Turnieje szachowe

>> Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców

>> Edukacja medialna

 

Więcej o szkole na naszej stronie >> http://www.kspig.pl/

Wierzymy, że niewielkie, ale regularne wsparcie ma wielką siłę. Oprócz głównego celu jakim jest jak najszybsze zapewnienie grona Mecenasów najbardziej potrzebującym dzieciom, są jeszcze i inne koszty operacyjne (m.in. wyposażenie w niezbędny sprzęt, organizacja wydarzeń, programy edukacyjne i wychowawcze, działania wydawnicze, administracja zasobami, transport, koszty administracyjne itp.).

 

Dziękujemy za wyrozumiałość i hojne serce

Zostań jednym z Mecenasów, którzy od 8 zł dziennie wspierają misję Fundacji Nasza Szkoła (regularna zrzutka to zlecenie w kwocie 250 zł/msc). Prosimy o wsparcie w takiej wysokości jaka jest możliwa. Przy stałych i zdywersyfikowanych wpływach znacznie łatwiej jest nam planować wydatki. Wspierasz tyle, ile możesz. Dziękujemy za każdą pomoc.

 

KONTAKT  

Fundacja Nasza Szkoła

tel. 509-38-48-58

e-mail: biuro@fundacjanaszaszkola.pl

Nr rachunku Bank Spółdzielczy w Siedlcach:

PL05 9194 0007 0024 6365 2000 0010

 

KLIKNIJ I DOŁĄCZ DO GRONA MECENASÓW