Zwycięzca śmierci, piekła i szatana

Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.

Naród niewierny, trwoży się przestrasza

Na cud Jonasza. Alleluja.

Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,

Anioł zstępuje, niewiasty pociesza,

„Patrzcie grób ten próżny został

Pan zmartwychpowstał”. Alleluja!

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie radość, nadzieję i pełnie szczęścia!
Niech wypełni wszystkie braki i troski.
Spokojnych, zdrowych i wypełnionych miłością Świąt Wielkanocnych!

 

Życzy Zarząd i Zespół Fundacji Nasza Szkoła