I. POSTANOWIENIA OGÓLNE    
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania z witryny internetowej działającej pod adresem „www.fundacjanaszaszkola.pl”, zwanej dalej Witryną.
 2. Właścicielem i Administratorem Witryny jest Fundacja Nasza Szkoła z siedzibą w Siedlcach, ul. Sokołowska 172, 08-119 Siedlce, KRS: 0000147428, e-mail: biuro@fundacjanaszaszkola.pl, tel. 535 448 851, zwana dalej Fundacją.
II. RODZAJE USŁUG I WARUNKI ICH ŚWIADCZENIA
 1. Za pośrednictwem Witryny Fundacja:

1.1. Informuje o działalności i inicjatywach Fundacji Nasza Szkoła;

1.2. Umożliwia przekazanie darowizn poprzez dokonywanie płatności elektronicznych online na cele statutowe Fundacji;

1.3. Oferuje program do rozliczeń podatkowych AsystentPIT;

1.4. Umożliwia zakup Albumów „Polska Natura” braci Kłosowskich w Sklepie Fundacji, którego dochód przeznaczony jest na rozwój bezpłatnego programu PITy ASYSTENT w ramach działalności gospodarczej Fundacji Nasza Szkoła na platformie „Sklepu” Fundacji;

1.5. Umożliwia utworzenie indywidualnego konta na platformie „Sklepu” Fundacji;

1.6. Umożliwia kontaktowane się z Fundacją poprzez formularz kontaktowy.

 1. Dokumenty – w szczególności statut i sprawozdania roczne – dotyczące działalności Fundacji udostępnione są na stronie internetowej Fundacji w zakładce „O Fundacji” oraz na stronie Narodowego Instytutu Wolności pod adresem https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/
 1. Korzystanie z Witryny jest bezpłatne, ogólnodostępne i nie wymaga logowania, z wyjątkiem posiadania indywidualnego konta na platformie „Sklepu” Fundacji.
 2. Wszelkie publikacje oraz zdjęcia umieszczone w Witrynie należą do Fundacji i ich użycie bez pisemnej zgody Fundacji jest zabronione. Nie dotyczy to materiałów oznaczonych jako „Do pobrania”.
 3. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.
 4. Fundacja jest właścicielem programu do rozliczeń podatkowych „AsystentPIT”, przy pomocy którego promuje przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na cele statutowe wybranych organizacji pożytku publicznego.
 5. Użytkownik w ramach Witryny uzyskuje dostęp do programu „AsystentPIT” na stronie https://fundacjanaszaszkola.pl w zakładce „AsystentPIT” lub bezpośrednio na stronie http://asystentpit.pl, na której znajduje się wersja, którą można pobrać na własne urządzenie.
III. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Witryna umożliwia dokonywanie płatności online w sklepie oraz w formie darowizny na rzecz Fundacji Nasza Szkoła w celu wsparcia jej działalności statutowej oraz poszczególnych jej projektów realizowanych w ramach działań Fundacji.
 2. Użytkownik, przekazując darowiznę, wyraża wolę przekazania wskazanej przez siebie kwoty na cele wskazane w punkcie 1.
 3. Wszelkie kwoty muszą być wyrażone w złotych (PLN).
 4. Wszelkie płatności online obsługiwane są poprzez serwis płatności internetowych www.payu.pl w następujący sposób:
  – internetowy przelew bankowy
  – karta kredytowa lub debetowa
  – BLIK płatność kodem z aplikacji Twojego banku
  – portfele elektroniczne

oraz
– tradycyjnie – szczegóły na stronie https://fundacjanaszaszkola.pl/przelew-tradycyjny/

 1. Szczegóły dokonywanych transakcji płatności elektronicznej dostępne są pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy oraz na stronie http://www.dotpay.pl/metody-platnosci/.
 2. Fundacja nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Fundacja Nasza Szkoła wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000147428.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych oraz poszczególnych jej projektów realizowanych przez Fundację – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f rozporządzenia wymienionego w punkcie 1.
 3. Dane osobowe przechowywane są do czasu odwołania zgodnie z obowiązującym prawem oraz zawartych z Fundacją zgód.
 4. Użytkownik Witryny posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia darowizny lub realizacji innych działań i umów.
 7. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty online, przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu www.payu.pl, którego szczegółowe zasady zostały opisane w Polityce Prywatności PayU na stronie https://www.payu.pl/polityka-cookies.
 8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały także opisane w Polityce Prywatności na stronie https://fundacjanaszaszkola.pl/polityka-prywatnosci/.
 9. Witryna wykorzystuje pliki cookies zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Cookies dostępnej na stronie https://fundacjanaszaszkola.pl/polityka-prywatnosci-rodo/.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkowników.
 2. O zmianie Regulaminu Fundacja informuje poprzez umieszczenie w Witrynie nowej treści Regulaminu.
 3. Fundacja nie odpowiada za ewentualne przerwy w dostępie do Witryny.
 4. Fundacja ma prawo do zmiany zadań i celów statutowych zgodnie z obowiązującym prawem, a jednocześnie zaprzestania jakichkolwiek zadań wskazanych w niniejszym Regulaminem. Zmiany te muszą być jednak oparte na zmianach wpisanych do statutu Fundacji.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin wchodzi w życie dniem 01.10.2018 rok.

Zatwierdził:
Zarząd Fundacji Nasza Szkoła

1. Informacje ogólne

Fundacja Nasza Szkoła dbając o prywatność użytkowników odwiedzających jej stronę internetową dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą jakość i funkcjonalność strony internetowej Fundacji dzięki korzystaniu z aktualnie dostępnych plików cookies. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”. Narzędzia te służą jedynie w celach technicznych i administracyjnych z wyjątkiem praw organów państwowych z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

2. Ochrona Danych Osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Fundacja Nasza Szkoła wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000147428.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia wymienionego wyżej.
 3. Dane osobowe przechowywane są do czasu odwołania zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Użytkownik Witryny posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia darowizny.
 7. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty online, przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu www.payu.pl.

3. Pliki „cookies” (inaczej zwane „ciasteczkami”)

Poprzez pliki „cookies” służą twojej przeglądarce internetowej do przechowywania informacji na temat odwiedzanych stron. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Służą do poprawy działania i wydajności stron.
Przeglądarki umożliwiają pełną kontrolę plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informację jak kontrolować pliki cookie znajdują się na poszczególnych przeglądarkach tj.: Microsoft Internet Explorer 10; Microsoft Edge; Mozilla FireFox; Google Chrome czy Opera w zakładce Ustawienia. Więcej informacji można znaleźć w funkcji „Pomoc” używanej przeglądarki.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) Witryna jest ogólnodostępna. Osoby, które chcą korzystać z sklepu internetowego mogą założyć profil użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Wyłączenie bądź ograniczenie stosowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej i tym samym ograniczenie jej funkcjonalności.

Szanowni Państwo,

W świetle przepisów 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO, zostałem
poinformowany/zostałam poinformowana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Nasza Szkoła z siedzibą w Siedlcach 08-119, przy ul. Sokołowskiej 172,  tel. 535 448 851, mail:  biuro@fundacjanaszaszkola.pl.
2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f -ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Operatorem płatności dokonanych darowizn przez stronę Fundacji jest:
–   PayU S.A. z główną siedzibą w Poznaniu, 60-327, ul. Kanclerskiej 15, (regulamin dostępny jest na stronie: https://www.payu.pl/regulaminy oraz na stronie http://www.dotpay.pl/metody-platnosci/).
–  konto Fundacji – Bank Spółdzielczy w Siedlcach 05 9194 0007 0024 6365 2000 0010
5. Dane przechowywane będą przez okres 5 lat (ustawowy termin dla przedawnienia podatkowego). Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub wskazany w odrębnych przepisach prawa.
6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
8. Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego profilowania danych osobowych.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia darowizny.

Zarząd Fundacji Nasza Szkoła

Szanowni Państwo,

W świetle przepisów 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO, zostałem
poinformowany/zostałam poinformowana, że:

1. Administratorem danych osobowych Sponsora w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy Sponsorskiej/Umowy o Reklamę jest: Fundacja Nasza Szkoła z siedzibą w Siedlcach 08-119, przy ul. Sokołowskiej 172,  tel. 535 448 851, mail:  biuro@fundacjanaszaszkola.pl.
2. Dane osobowe Sponsora będą przetwarzane na podstawie na podstawie:
1) art. 6 ust. 1. b – ze względu na konieczność realizacji Umowy pomiędzy Sponsorowanym, a Administratorem ogólnego rozporządzenie RODO o ochronie danych w celu:
–     zawierania i realizacji Umowy,
–    po zakończeniu trwania Umowy przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora.
2) art. 6 ust. 1. c – na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora ogólnego rozporządzenie RODO o ochronie danych w celu:
–     weryfikacji niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa, którymi musi wykazać się Sponsor tam, gdzie jest to niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy,
–    wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
3) art. 6 ust. 1. f – ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora ogólnego rozporządzenie RODO o ochronie danych w celu:
–     przeprowadzania czynności audytowych czy kontrolnych,
–     windykacji należności, wierzytelności czy reklamacji (jeśli takie nastąpią).
3. Odbiorcami danych osobowych Sponsora będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi współpracuje Administrator na podstawie Umowy Powierzenia.
4. Operatorem płatności elektronicznych przez stronę Fundacji jest:
–     PayU S.A. z główną siedzibą w Poznaniu, 60-327, ul. Kanclerskiej 15, (regulamin dostępny jest na stronie: https://www.payu.pl/regulaminy oraz na stronie http://www.dotpay.pl/metody-platnosci/).
–     konto Fundacji – Bank Spółdzielczy w Siedlcach 05 9194 0007 0024 6365 2000 0010
5. Dane Sponsora przechowywane będą przez okres 5 lat (ustawowy termin dla przedawnienia podatkowego). Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub wskazany w odrębnych przepisach prawa.
6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
7. Sponsor ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
8. Administrator informuje, że nie przetwarza danych Sponsora w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego profilowania danych osobowych.
9. Sponsorowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
10. Sponsorowany zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele/pracownicy, których dane mogą być przetwarzane przez Administratora w zakresie przewidzianym w Umowie, zapoznali się z informacjami, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zawartej Umowy pomiędzy Sponsorem, a Administratorem.

Zarząd Fundacji Nasza Szkoła

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art.13 RODO) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO, zostałem
poinformowany/zostałam poinformowana, że:

 1. ADMINISTRATOR

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Nasza wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000147428, o numerze NIP 821-23-11-045.

 1. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt do administratora danych osobowych – email: biuro@fundacjanaszaszkola.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora – ul. ul. Sokołowska 172, 08-119 Siedlce, tel.:  535 448 851

 1. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

Państwa dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa za pośrednictwem formularza płatności na stronie www.fundacjanaszaszkola.pl w zakładce „Sklep”.

 1. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Posiadamy Państwa dane osobowe takie jak: imię nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), adres e-mail i telefon oraz adres wskazany jako adres dostawy.

 1. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
 • Marketing produktów i usług sklepu internetowego prowadzonego przez Fundację, w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda;
 • Realizacja usługi zakupu – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja usługi;
 • Wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda;
 • Utworzenia konta na platformie – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda;
 • Dane osobowe klienta mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia Klubu „W GRONIE PRZYJACIÓŁ” prowadzonego przez Fundację Nasza Szkoła – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda;
 • Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO];
 • Dane osobowe mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych Fundacji – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO].
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 • przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 5 na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania zgody;
 • na podstawie zawartej umowy – zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych.
 1. PODMIOTY, KTÓRYM FUNDACJA UDOSTĘPNIA DANE

Państwa dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług i udzielonych zgód. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT, prawne.

 1. JAKIE SĄ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dane dotyczą mają w zakresie swoich danych osobowych prawo do:

 • prawo dostępu do danych osobowych – w zakresie wynikającym z art. 13 RODO wynika z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej w tym z 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 prawa telekomunikacyjnego, (ponieważ informacje, jakie organizacja może wysyłać pod pozyskany adres e-mail lub telefon mogą być uznane za informacje handlowe, co wyklucza działalność wyłącznie statutową);
 • prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii w zakresie wynikającym z art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • prawo do usunięcia danych w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli nie są one niezbędne do realizacji zawartych umów i zgód;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 1. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

 1. INFORMACJA DODATKOWA

Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

Zarząd Fundacji Nasza Szkoła

Regulamin i Polityka RODO Klubu „W GRONIE PRZYJACIÓŁ” Fundacji Nasza Szkoła

w przygotowaniu …