Siedlce dla Jezusa

To inicjatywa ewangelizacyjna skierowana do lokalnej społeczności niezależnie od ich poglądów, wyznań czy narodowości.
Koncert „Siedlce dla Jezusa” jest pięknym akcentem podkreślającym znaczenie uroczystości Bożego Ciała jako Wspólnoty Kościoła na wzór Mistycznego Ciała Chrystusowego, które wspólnie tworzymy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, który włączyli się w to radosne wydarzenie w atmosferę uwielbienia, a także wyciszenia i zadumy nad własnym życiem. Dziękujemy też wszystkim, którzy się przyczynili do realizacji koncertu, patronom, organizatorom, wolontariuszom i każdemu z osobna, kto modlitwą, słowem i czynem wspiera dobre dzieła.

Więcej informacji na stronie: http://siedlcedlajezusa.pl/